Preskočiť na obsah

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady