Preskočiť na obsah

MO Slovenský orol

Slovenský orol je nepolitická, kresťanská telovýchovná a športová organizácia, ktorá v spojení športu, kultúry a výchovy s akcentom na morálny kódex má integračné schopnosti a súčasne vytvára synergický efekt ako prevencia proti negatívam.

Je iniciátorom projektu ozdravenia populácie. Slovenský orol má takmer storočnú tradíciu činnosti s prerušením. Bol zrušený oboma totalitami a to koncom roku 1938 pred nástupom fašizmu a rovnako aj v roku 1948 pri nástupe socializmu.

Organizácia bola obnovená siedmeho marca 1991 na prvom zjazde. Dobre sa etablovala doma aj v zahraničí.

Je členom medzinárodnej organizácie FICEP/10 štátov Európy/.

O tom, že táto organizácia ide správnym smerom nasvedčujú aj slová Jána Ch. Kardinála Korca, biskupa Nitrianskej diecézy, ktorý povedal: „Ja by som bol veľmi rád, kedy sa zodpovední ľudia od ktorých rozhodovania závisí aj rozvoj našich mládežníckych organizácií, aby títo zodpovední ľudia pochopili čo máme v SLOVENSKOM ORLOVI, akú nádej, aké možnosti, a keby túto organizáciu veľkoryso podporovali. Ani si neviem predstaviť lepšie investície, ktoré vkladáme do rozvoja našej mladšej generácie. Skúsme ísť s Orlom do výšin, kde sa lepšie dýcha, kde nie je smog, kde sa nemusíme plahočiť v bahne problémov, kde je v pozornosti človek tvorca hodnôt a nielen materiálne a sebecké vízie.“ K týmto slovám nie je čo dodať a môžeme byť hrdí, že Slovenský orol pôsobí aj v našej obci.

V tejto organizácii je združených 38 mladých chlapcov vo veku od 15 do 35 rokov.

Miroslav Hlavačka

Predseda

0905 989 338

Filip Teplan

Zástupca

Tomáš Kozár

Zástupca

Členovia organizácie sú ochotní spolupracovať na akciách organizovaných obcou, pomáhať brigádnicky na požiadanie obce. Chlapci si svojpomocne urobili vchod , oddelený od spoločného vchodu so základnou školou.

Ján Sokol, metropolita, arcibiskup Trnavsko-bratislavskej arcidiecézy povedal: „Slovenský orol je požehnaním pre naše mestá, dediny a školy a pre našu mládež, aby našla cestu správnym smerom.“ Pomáhajme aj mi našim mladým, aby išli správnym smerom, podporujme ich v športe a v kultúre, hľadajme ich v telocvičniach a na ihriskách a nie v baroch a pohostinstvách.

Motto Slovenského orla:

„ s telocvikom za človekom“