Preskočiť na obsah

Folklórny súbor Bablnka

Tento detský folklórny súbor patrí pod „ochranné krídla“ ZŠ Mojzesovo – Černík, ktorej zriaďovateľom je obec Mojzesovo. Je súčasťou záujmových krúžkov tejto školy.

Súbor začínal pod názvom Klnka, neskôr bol premenovaný na detský folklórny súbor Bablnka.

Deti si ho v podstate zvolili sami. Vedenie súboru už od počiatku, čiže od roku 2012 úspešne zvláda pani Mária Hlavačková. V súčasnosti má súbor 25 členov a záujem oň neustále rastie. Bablnka intenzívne reprezentuje našu obec Mojzesovo a ZŠ Mojzesovo – Černík nielen na miestnej úrovni, ale aj mimo nej. Hlavným cieľom vedenia súboru je zachovávanie kultúrneho dedičstva, sprostredkovávanie deťom zvyklosti, piesne a tance našich predkov a tým prehlbovať záujem o kultúru folklóru.