Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Mojzesovo.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 16.2.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 56, 941 04 Mojzesovo

Dodávateľ - IČO 50410512

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.2.2024

Začiatok účinnosti 13.2.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 190,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 56, 941 04 Mojzesovo

Dodávateľ - IČO 50410512

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.1.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ EZ-ELEKTROMONT, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35845678

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 12.1.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 2 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Rybárske združenie Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo , 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 55169309

Dodávateľ Obec Mojzesovo

Dodávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Dodávateľ - IČO 00309117

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.1.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 12-13

Objednávateľ - Sídlo , 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 001781520342

Dodávateľ Obec Mojzesovo

Dodávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Dodávateľ - IČO 00309117

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.1.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Posilňovňa Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo , 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 55088431

Dodávateľ Obec Mojzesovo

Dodávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Dodávateľ - IČO 00309117

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.1.2024

Začiatok účinnosti 15.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Poľovná spoločnosť Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 235, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 50255746

Dodávateľ Obec Mojzesovo

Dodávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Dodávateľ - IČO 00309117

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.1.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 12 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný športový klub Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo , 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 37966987

Dodávateľ Obec Mojzesovo

Dodávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Dodávateľ - IČO 00309117

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 28.12.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

Dodávateľ - IČO 36019208

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. ZML-OcÚ/2022/204-1 na dodanie tovaru

Dátum podpísania 28.12.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

Dodávateľ - IČO 36019208

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Rámcová kúpna zmluva - INMEDIA spol

Dátum podpísania 30.9.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ GTN, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nitrianska cesta 119, 940 41 Nové Zámky

Dodávateľ - IČO 36548979

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.10.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy