Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Mojzesovo.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 19.6.2024

Začiatok účinnosti 20.6.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ Torreol, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 51127989

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.6.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 5 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ Nitriansky samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 37861298

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 27.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ EZ-ELEKTROMONT, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35845678

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 30.4.2034

Suma s DPH 2,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Rybárske združenie Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo , 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 55169309

Dodávateľ Obec Mojzesovo

Dodávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Dodávateľ - IČO 00309117

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.3.2024

Začiatok účinnosti 21.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 169,56 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 1.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 47259116

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Kúpna zmluva č. 2440281468 – O2

Dátum podpísania 1.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 47259116

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní služieb Ocú/143-1/2024- O2

Dátum podpísania 29.2.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ ANSVO Energy Bratislava, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Galbavého 1860/1, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Dodávateľ - IČO 55403522

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 22.2.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ SMM s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava

Dodávateľ - IČO 50986121

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - SMM s.r.o
Zmluva o dielo - SMM

Dátum podpísania 20.2.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ OVD - Ovocinárske družstvo

Dodávateľ - Sídlo Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou

Dodávateľ - IČO 36558460

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 16.2.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 56, 941 04 Mojzesovo

Dodávateľ - IČO 50410512

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.2.2024

Začiatok účinnosti 13.2.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 190,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mojzesovo

Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo

Objednávateľ - IČO 00309117

Dodávateľ Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 56, 941 04 Mojzesovo

Dodávateľ - IČO 50410512

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy