Preskočiť na obsah

Komisia financií a hospodárenie s obecným majetkom:

Juraj Kozár

Predseda komisie


Ing. Michal Vašek

Člen komisie


Ing. Martin Jesenič

Člen komisie

Jozef Záhorec

Člen komisie

Miroslav Hlavačka

Člen komisie

Komisia športu, kultúry, vzdelávania a mládeže:

Mária Hlavačková

Predsedníčka komisie

Andrej Buranský

Člen komisie

Miroslav Hlavačka

Člen komisie

Filip Chovanec

Člen komisie

Ing. Martin Jesenič

Člen komisie

Juraj Kozár

Člen komisie

Ing. Tomáš Kozár

Člen komisie

Ing. Michal Vašek

Člen komisie

Jozef Záhorec

Člen komisie

Lucia Buranská

Členka komisie

Ľubica Holková

Členka komisie

Maroš Slovák

Člen komisie

Elena Turzová

Členka komisie

Katarína Valentová

Členka komisie

Komisia územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného majetku:

Andrej Buranský

Predseda komisie

Ing. Michal Vašek

Člen komisie

Filip Chovanec

Člen komisie

Ing. Tomáš Kozár

Člen komisie

Miroslav Hlavačka

Člen komisie

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

Jozef Záhorec

Predseda komisie

Mária Hlavačková

Členka komisie

Ing. Martin Jesenič

Člen komisie

Miroslav Hlavačka

Člen komisie