Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 71/2023 – Schválenie dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. ZML-Ocú/234/2023 – rekonštrukcia Salónu v KD