Preskočiť na obsah

Záverečné stanovisko č. OU-NR-OSZP2-2019-022482, 2020-003596 – OKRESNÝ ÚRAD NITRA