Preskočiť na obsah

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa