Preskočiť na obsah

VZN obce Mojzesovo o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 3-2011