Preskočiť na obsah

VZN obce Mojzesovo o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady