Preskočiť na obsah

VZN O určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mojzesovo