Preskočiť na obsah

VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 2011