Preskočiť na obsah

VZN Č. 7-2020 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI, DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI A ELEKTROODPADMI Z DOMÁCNOSTÍ