Preskočiť na obsah

VZN Č. 5-2020 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MOJZESOVO – ZMENY A DOPLNKY č.1