Preskočiť na obsah

VZN č. 13-2022 obce Mojzesovo o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady