Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.  2/2024 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škôlke, v školskom klube  v zriaďovacej pôsobnosti obce Mojzesovo