Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.  1/2024 o výške príspevkov na stravovanie predškolákov v MŠ a žiakov ZŠ Mojzesovo-Černík, úhrady nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mojzesovo