Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – Oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny Redionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky