Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 67/2023 – Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti  Hlavného kontrolóra obce Mojzesovo za obdobie od 27.05.2023 do 22.08.2023