Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 132/2024 – Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby