Preskočiť na obsah

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie a návrh strategického dokumentu Územný plán obce Maňa – Oznámenie