Preskočiť na obsah

Sadzobník správnych poplatkov obce Mojzesovo podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení ( od 1.4.2024)