Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky