Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ( Verejná vyhláška) – „F2BTS-FO-1459BR“ – líniová stavba