Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania (verejná vyhláška) „Zóna rodinných domov Mojzesovo“ Objekt: SO-02 Účelová komunikácia a spevnené plochy