Preskočiť na obsah

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA oznamuje, že vydala AKTUALIZÁCIU č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku