Preskočiť na obsah

Dohoda č. 23/17/054/548 o zabezpeč. podmienok vyk. ak.čin. formou menš.obec.šlužieb pre obec a o poskyt.príspevku na AČ formou menších obec.služieb obci

Zverejnené
25. októbra 2023
Kategória

Detaily

Dátum podpísania: 20. októbra 2023
Začiatok účinnosti: 25. októbra 2023
Koniec účinnosti:
Suma s DPH:
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Mojzesovo
Objednávateľ - Sídlo: Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Objednávateľ - IČO: 00309117
Dodávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ - Sídlo: F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
Dodávateľ - IČO: 30794536
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy