Preskočiť na obsah

Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obce Mojzesovo