Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ a členov komisií Obce Mojzesovo