Preskočiť na obsah

Zápisnica z ústneho pojednávania správneho konania spojeného s miestnou obhliadkou vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín

Zverejnené 26.9.2023.