Preskočiť na obsah

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom zber, preprava, zhodnotenie/zneškodnenie vytriedených zložiek KO, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov

Zverejnené
26. júla 2023
Kategória

Detaily

Dátum podpísania:
Začiatok účinnosti: 19. júla 2023
Koniec účinnosti:
Suma s DPH:
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Mojzesovo
Objednávateľ - Sídlo: Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Objednávateľ - IČO: 00309117
Dodávateľ: Brantner Nové Zámky s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Dodávateľ - IČO: 31440291
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy