Preskočiť na obsah

VZN obce Mojzesovo, ktorým sa stanovuje Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci