Preskočiť na obsah

VZN Obce Mojzesovo číslo 2-2019 o výške príspevkov na stravovanie predškolákov v MŠ a žiakov ZŠ Mojzesovo – Černík