Preskočiť na obsah

VZN Č. 8-2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady