Preskočiť na obsah

VZN č. 7-2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady