Preskočiť na obsah

VZN Č. 6-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady