Preskočiť na obsah

VZN č. 5-2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škôlke, v školskom klube