Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Mojzesovo – Prevádzkový poriadok pohrebiska