Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2011 obce Mojzesovo o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obci