Preskočiť na obsah

VZN 4-2013 O podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania obce Mojzesovo