Preskočiť na obsah

VZN 2-2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva a určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Mojzesovo