Preskočiť na obsah

VZN 09-2021 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Mojzesovo