Preskočiť na obsah

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu