Preskočiť na obsah

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane implementácie a realizácie verejných obstarávaní