Preskočiť na obsah

VÚDPaP – Zásady komunikácie učiteľ – rodič – žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii