Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – upovedomenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania vo veci predĺženia platnosti povolenia vodných stavieb