Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a upustenie do ústneho pojednávania a miestneho zisťovania