Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 68 – Správy nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke a Konsolidovanej účtovnej závierke  za rok 2022