Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 65/2023 – Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky