Preskočiť na obsah

Smernica starostu Obce Mojzesovo č. 5/2023 o  podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti